Λύσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά πρoβλήματα ψάχνουν οι έλληνες εργαζόμενοι. Γι΄αυτό το λόγο το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας σε συνεργασία με το Ινσιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ οργάνωσαν για ακόμη μία φορά εκδήλωση προκειμένου να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.