Σύσκεψη με Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, υπό την προεδρία του Δημάρχου και με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων, καθώς και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο εισήγησής του, ο Δήμαρχος ανέφερε πως επιβεβαιώνεται ότι στο Δήμο Καλαμάτας υπάρχουν πολύ ικανά στελέχη, που μπορούν να παραγάγουν υψηλής ποιότητας έργο προς όφελος των πολιτών. Ο Θ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Καλαμάτας και, σε συνδυασμό με τη συνεργασία με την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως για παράδειγμα στον τομέα κατασκευής έργων κ.λπ., είναι δυνατόν να αποδώσει πολύ καλά αποτελέσματα.
Ο Δήμαρχος ανέφερε, επίσης, ότι έχουν καταγραφεί αλλαγές, που είναι αναγκαίο να γίνουν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, οι οποίες συνεπάγονται την κατάργηση τμημάτων και τη δημιουργία νέων, καθώς και τη μετακίνηση προσωπικού.
Από κάθε Διευθυντή ζητήθηκε να ετοιμάσει φάκελο με εκκρεμότητες που αφορούν στα Υπουργεία και την Περιφέρεια, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί στο Θ. Βασιλόπουλο ηλεκτρονικά. Επίσης, είναι αναγκαίο να παρέχεται προς το Δήμαρχο διαρκής ενημέρωση ανά 15 ημέρες, με ηλεκτρονικό τρόπο.
Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τη σχετική διαδικασία των περιγραμμάτων θέσεων υπαλλήλων, υπάρχουν 73 κενές θέσεις, κάποιες από τις οποίες θα καλυφθούν μέσω της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ ή μέσω κινητικότητας.
Ο Θ. Βασιλόπουλος επεσήμανε την αναγκαιότητα τήρησης του ωραρίου, τονίζοντας πως θα υπάρχει συνεχής έλεγχος για το ποιος υπάλληλος εξέρχεται έρχεται του Δημαρχείου και πού πηγαίνει.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε, τέλος, στην απόφαση να συγκροτηθεί Διαπαραταξιακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη λειτουργία του Διαπαραταξιακού Οργάνου είναι αναγκαία η συμβολή των στελεχών του Δήμου.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/