Σε καθαρισμό φρεατίων από φύλλα, απορρίμματα και άλλα φερτά υλικά, εν όψει φθινοπώρου και βροχών, προβαίνουν η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας και η ΔΕΥΑΚ. Παρακαλούνται οι πολίτες, κατά το δυνατόν, να αποφεύγουν την πρόκληση ρύπανσης και να συνδράμουν την προσπάθεια καθαρισμού.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/