Καλή αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου και στη Μεσσηνία. Από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει αύξηση της ελαιοπαραγωγής που υπερβαίνει το 70% και τους 330.000 τόνους συνολικά για τη χώρα ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι καιρικές συνθήκες το επόμενο διάστημα.