Χιλιάδες είναι οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων με σκοπό να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να επωφεληθούν από τις νέες βελτιωμένες διατάξεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).