Με εξαφάνιση απειλούνται σήμερα οι θαλάσσιες χελώνες λόγω πολλών παραγόντων. Ο σύλλογος  ΑΡΧΕΛΩΝ, προσπαθεί για την προστασία, διαχείριση και την μελέτη της θαλάσσιας χελώνας και των βιοτόπων τους στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της Ελλάδας, στη Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Στην Κορώνη λειτουργεί περίπτερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.