Τους 1.500 φαίνεται πως ξεπερνούν οι οφείλετες στη ΔΕΥΑΚ, οι οποίοι έως τις 17 Σεπτεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω ευνοϊκών ρεθμίσεων.