Στα 5,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.