Σήμερα, Τρίτη 20 Αυγούστου 2019, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Βρεφικά Τμήματα του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και των επιλαχόντων για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/12.08.2019 απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Μπορείτε εδώ να δείτε τους πίνακες μοριοδότησης για τους Παιδικούς Σταθμούς και εδώ για τα Βρεφικά Τμήματα.
Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, οι γονείς των επιλεγέντων θα επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους αντίστοιχους Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφικά Τμήματα.
Για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει δεύτερη φάση επιλογής βρεφών και παιδιών, ανάλογα με τις κενές θέσεις που θα προκύψουν.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/