Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου της κτηματογράφησης βρίσκεται το Ελληνικό Κτηματολόγιο λόγω της περιορισμένης συμμετοχής των πολιτών που οδηγεί σε διαρκείας παρατάσεις. Στη Μεσσηνία η προθεσμία εκπνέει στις 26 Αυγούστου με μόλις το 20% να έχει υποβάλει τις αιτήσεις του.