Τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται χιλιάδες πολίτες, που πρέπει να επισκεφτούν την εφορία για μία απλή δήλωση γάμου, θανάτου ή διαζυγίου ή για μία αλλαγή ταυτότητας, βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.