«Με αίτημα μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους», οι 26 απολυμένοι εργαζόμενοι, με την συμπαράσταση του Σωματείου της ΔΕΥΑΚ πραγματοποιούν στάση εργασίας έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας.