Πρεμίερα χθες για τα εξυπνα κοινόχρηστα ποδήλατα και στην Καλαμάτα.  Σε εκδήλωση που πραγματοποιηθηκε στο πάρκο νοτίως του «Πανελληνίου»  έγινε η παρουσίαση των ποδηλάτων ενώ δόθηκαν οδηγίες και για το πως μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει.