Το  Υπουργείο Τουρισμού προκυρρήσει  την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης/ΣΤΕ) για το έτος 2019. Θέσεις προκηρύχθηκαν και στο δημόσιο ΙΕΚ Άργους , το οποίο παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε απόφοιτους λυκείου η ισότιμου με αυτό σχολείου, σε ειδικότητες της «Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».