Σύσκεψη για θέματα που αφορούν στη μαρίνα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, με τη συμμετοχή του Δημάρχου, υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Καλαμάτας και εκπροσώπων της Μαρίνα Καλαμάτας ΑΕ, καθώς και του νομικού συμβούλου της τελευταίας. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το αίτημα της εταιρείας για την παράταση του χρόνου παραχώρησης της μαρίνας σ’ αυτήν.