Συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό όργανο της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας για την οργάνωση και αντιμετώπιση συμβάντων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Επισημάνθηκαν από τους φορείς όλες  οι ελλείψεις και οι παραλείψεις προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.