Ένα καινούργιο ασθενοφόρο βρίσκεται στη διάθεση του κέντρου υγείας Μελιγαλά, που θα συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση των εργαζόμενων για την αντιμετώπιση στα επειγόντων περιστατικών.