Στη ρύθμιση οφειλών προχωρά ο δήμος Καλαμάτας βάσει του σχετικού νόμου. Οι οφειλές ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη μέχρι τις 16 Ιουνίου 2019 έως και σε 100 δόσεις για ποσό τουλάχιστον 20 ευρώ η καθεμία.