Μια πρωτότυπη αντιπαράθεση επιχειρημάτων πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα από μαθητές του 4ου Λυκείου και του Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Μπουγά με θέμα, εάν το δημοτικό συμβούλιο μιας πόλης πρέπει να είναι πολυπαραταξιακό ή όχι.