Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια ενός χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει κέντρο των πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στον Άρι και την ευρύτερη περιοχή. Ο πολυχώρος αυτός βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο, σε πρώην συνεταιριστικά κτήρια, που ο Δήμος Καλαμάτας μετασκεύασε και αποδίδει στην τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για δύο συνεχόμενα κτήρια, σχήματος Γ, το πρώτο των οποίων ανακατασκευάσθηκε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και, συγκεκριμένα, από τον άξονα LEADER. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 70.000 ευρώ με το ΦΠΑ, ενώ η ανάδοχος Βασιλική Ι. Καραγιάννη προσέφερε έκπτωση 47,36 %.
Το δεύτερο κτήριο υπέστη τις κατάλληλες παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ. Ο προϋπολογισμός μελέτης ήταν 48.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η έκπτωση εργολαβίας από πλευράς του αναδόχου Ικτίνος ΑΕ ανήλθε σε 49,96%.
Ο νέος πολυχώρος του Δήμου Καλαμάτας στον Άρι εξοπλίσθηκε με καθίσματα, τραπέζια και άλλα αναγκαία υλικά.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας