Αναχώρησαν σήμερα τα πυροσβεστικά οχήματα του δήμου Καλαμάτας για τις τοπικές κοινότητες με σκοπό την πρόληψη δασικών και αγροτικών πυρκαγιών αλλά και την έγκαιρη επέμβαση τους σε περίπτωση φωτιάς.