Ξεκίνησαν οι εργασίες πλαστικοποίησης δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός βόλεϊ. Το ένα γήπεδο μπάσκετ βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου του Αριοχωρίου και το άλλο στην παρόχθια ζώνη του Νέδοντα (νότια της συμβολής με την οδό Λυκούργου) ενώ το γήπεδο βόλεϊ είναι στη δυτική πλευρά του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, στην οδό Ψαρών.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται: καθαρισμός, επιδιόρθωση και αστάρωμα των επιφανειών, εφαρμογή ειδικού υλικού, διάστρωση τελικών επιφανειών με υλικό ελαστικής και αντιολισθητικής υφής και γραμμογράφηση των γηπέδων.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας