Εγκρίθηκαν σήμερα τα αμφιλεγόμενα μέτρα για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, από τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση αυτή για τα πνευματικά δικαιώματα έχει στόχο να προσαρμόσει στην ψηφιακή εποχή την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, που χρονολογείται από το 2001, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες και οι εκδότες ειδήσεων θα αμείβονται δίκαια.