Σημαντικός ήταν στη διοργάνωση  Ironman ο ρόλος των εθελοντών . Εκατοντάδες άτομα από τη Μεσσηνία συμμετείχαν  για τη καλή διεξαγωγή της διοργάνωσης  δηλώνοντας την ικανοποίησή τους.