Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Μεσσηνίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πελ/σου, με στόχο την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των Μεσσηνιακών επιχειρήσεων και προϊόντων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό μέτωπο.