Η γαστρονομία και ιδιαίτερα σε ότι σχετίζεται με την παράδοση έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην τουριστική ανάπτυξη της  χώρας. Η Καλαμάτα με πληθώρα παραδοσιακών προϊόντων βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς οι επισκέπτες προτιμούν τα παραδοσιακά προϊόντα βοηθώντας στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.