Ο Μανώλης Μάκαρης συναντήθηκε  με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Δημαρά  για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα της Καλαμάτας:
Κατά την σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου  συζητήθηκαν :
1. Οι τρόποι για την πλήρη και ουσιαστική απορρύπανση της Μαραθόλακκας.
2. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λυματολάσπης τελικού προϊόντος του βιολογικού καθαρισμού που ρυπαίνει την ευρύτερη περιοχή της δυτικής παραλίας.
3. Η δημιουργία υπερτοπικού περιβαλλοντικού πάρκου αναψυχής στο Νέδοντα με χρηματοδότηση από  ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Life.
4. Η χρήση των  ενεργειακών κοινοτήτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας.