Συνεχίζεται η κατασκευή πεζοδρομίου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας επί της οδού Αρτέμιδος, στην ανατολική της πλευρά. Το πεζοδρόμιο θα εκτείνεται σε όλο το μήκος του δρόμου από τη γέφυρα της οδού Λυκούργου μέχρι εκείνη της οδού Παλαμά, στην οποίαν πλησιάζει, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών και αθλουμένων. Στη συνέχεια, θα επεκταθεί μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας.

Συνολικά, μαζί με πεζοδρόμιο επί μήκους 200 μέτρων που φθάνει προς βορράν μέχρι το 4ο Λύκειο και ήδη χρησιμοποιείται, θα κατασκευασθούν από το Δήμο Καλαμάτας 1.500 μέτρα πεζοδρομίου, το οποίο στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι πλάτους 0,90 μέτρων.
Επισημαίνεται πως θα τοποθετηθούν και παγκάκια.