Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησαν για μια φορά το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών . Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, καθώς όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη έλλειψη από φιάλες αίματος.