Συνεχίζουν να χτυπούν κόκκινο τα ποσοστά ανεργίας των νέων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεί της ΕΛΣΑΤ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, που προβληματίζει όχι μόνο τους νέους αλλά και τις οικογένειές τους καθώς το μέλλον φαίνεται αβέβαιο.