Τα 75 φύλλα έφθασε η Εφημερίδα των Μικρών Εξερευνητών, την οποία συντάσσουν οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, στην Καλαμάτα. Την Εφημερίδα τροφοδοτούν με ύλη μαθητές των Ε΄ και Στ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, γεμίζοντάς την με ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα.