Ο Οικογενειακός ιατρός μας… τελείωσε πριν καν αρχίσει, καθώς υπήρξε απροθυμία ένταξης στο σύστημα από τους ιατρούς. Πλέον η εγγραφή των πολιτών σε οικογενειακό ιατρό καθίσταται μη υποχρεωτική…