Δύο νέα προγράμματα που αφορούν στους επαγγελματίες παρουσιάστηκαν στο επιμελητήριο Μεσσηνίας από στελέχη του φορέα υλοποίησης του ΕΣΠΑ.