Σήμερα, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι αφενός του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλωνίων, Ηλίας Μακρόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και αφετέρου του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αριοχωρίου, Παντελής Καράμπελας, Πρόεδρος του Δ.Σ., υπέγραψαν χρησιδάνεια για την παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης δημοτικών κτηρίων στις ανωτέρω Τοπικές Κοινότητες.

Συγκεκριμένα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλωνίων παραχωρείται δωρεάν η χρήση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αλωνίων, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 έτη.
Στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Αριοχωρίου, ο Δήμος Καλαμάτας παραχωρεί δωρεάν τη χρήση του Αρχοντικού Δαγρέ, το οποίο ο Δήμος αποκατέστησε μέσω του Προγράμματος Leader της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Αρχοντικό θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και για τη διαχείρισή του από το Σύλλογο ως λαογραφικό μουσείο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 έτη.