Στους 3 βασικούς άξονες του γενικού νοσοκομείου Καλαμάτας αναφέρθηκε σήμερα ο διοικητής Γίωργος Μπέζος, οι οποίοι αφορούς θέματα προμήθειας – εξοπλισμού, το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τους στόχους της νέας χρονιάς.