Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία και Διαχείριση Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό Επίπεδο». Το προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού  θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης του προορισμού με επίκεντρο τον άνθρωπο ως ντόπιο, ως προσωρινά ντόπιο – επισκέπτη, και ως επιχειρηματία του τουρισμού.