Συνέντευξη στην ιστοσελίδα «ecclisia.gr» παραχωρησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος. Ο κ. Χρυσόστομος μίλησε για τη συμφωνία των Πρεσπών, το ζήτημα της μισθοδοσίας των κληρικών, τη σχέση μεταξύ κληρικών και κοινωνίας και την αποστολή των ιερέων στη σύγχρονη εποχή.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας:

Σεβασμιώτατε, θεωρείτε την συμφωνία των Πρεσπών επιτυχημένη ; Εγκυμονεί κινδύνους;

Η συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δημιουργεῖ περισσότερα προβλήματα ἀπό ὅσα θεωρητικά λύνει. Τά δύο προβλήματα εἶναι τῆς ἐθνότητας, ἡ ὁποία «βαπτίστηκε» ἰθαγένεια, μέ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτή ἡ ἀλλαγή, καί τῆς γλώσσας, μιᾶς ἀνύπαρκτης διαλέκτου, τήν ὁποίαν δημιούργησαν καιρικές συγκυρίες, πού δέν ἀποτελεῖ ἔκφραση ἑνός συγκεκριμένου λαοῦ, μέ ἀντίστοιχη ἱστορία καί ἀνάλογο πολιτισμό.

Τό σοβαρότερο πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐκμεταλλεύεται ἕνα ὄνομα, μέ τό ὁποῖο προσδιορίζει τήν κρατική ὀντότητα τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο ὄνομα ἀνήκει σέ ἄλλο λαό, τόν Ἑλληνικό, καί προσδιορίζει ἄλλη ἱστορία καί ἄλλο πολιτισμό, αὐτό τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό.

Ἀπό τή χρήση αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος ἀντί νά ἀποτρέπονται ἀλυτρωτικές τάσεις μᾶλλον ἐνισχύονται καί αὐτό  ἔγινε ἄμεσα αἰσθητό, ὄχι μόνο ἀπό τίς ἀναφορές περί δῆθεν «μακεδονικῆς» μειονότητας στή περιοχή τῶν Γιαννιτσῶν ἀλλά κύρια ἀπό μία ἐνέργεια ἐκκλησιαστική, τήν ἐκλογή δηλαδή Μητροπολίτη γιά τήν περιοχή τῆς Πολυανῆς, ἀπό τήν δῆθεν Σύνοδο τῆς λεγόμενης «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» τῶν Σκοπίων, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ἡ Μητρόπολη Πολυανῆς εἶναι ἐπαρχία τῶν Νέων Χωρῶν, ἡ ὁποία βρίσκεται στή Βόρεια Ἑλλάδα.

Σεβασμιώτατε , στο θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών ήσασταν ο Ιεράρχης μεταξύ άλλων που υψώσατε την φωνή σας . Όλοι οι Ιεράρχες αισθάνθηκαν ότι τους εκφράζετε. Ποια πιστεύετε πως θα είναι η εξέλιξη σε αυτό;

Θέλω νά πιστεύω ὅτι οἱ παράγοντες τῆς Κυβέρνησης θά κατανοήσουν τό λάθος τους καί θά διορθώσουν μία ἀδικία ἔναντι τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς πατρίδος μας, ὁ ὁποῖος προσέφερε καί προσφέρει αὐτά τά ὁποῖα ἄλλοι δέν μποροῦν οὔτε κἄν νά διανοηθοῦν ὡς προσφορά.

Πιστεύετε πως υπάρχει χάσμα μεταξύ εκκλησίας και κοινωνίας;

Δέν νομίζω ὅτι ὑφίσταται χάσμα μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Κοινωνίας, ἄν καί πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι καλλιεργοῦν ἕνα τέτοιο κλῖμα. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ἀνταποκρίνεται ἡ Ἐκκλησία ἔναντι τῶν διαφόρων κοινωνικῶν προβλημάτων καί ἐξαιτίας τῆς κρίσης ἀποδεικνύει ὅτι στή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων καί τῆς κοινωνίας ἑδραιώνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μητέρα καί ὅτι τούς πάντες ἀντιμετωπίζει ὡς παιδιά της, χωρίς διακρίσεις ἤ ἀποκλεισμούς καί μέ σεβασμό στήν προσωπικότητα καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ καθενός.

Ἔχει μάλιστα ἀποδειχθεῖ ὅτι ὅποιοι κατά καιρούς προσπάθησαν νά διαταράξουν αὐτή τή σχέση Ἐκκλησίας καί Κοινωνίας μᾶλλον χαμένοι «βγῆκαν» παρά κερδισμένοι.

Ποιο πιστεύετε πως πρέπει να είναι το έργο του κληρικού στην σύγχρονη εποχή μας;

Αὐτό τό ὁποῖο ἀναζητᾶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί κυρίως οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας δέν εἶναι τό χρῆμα ἤ ἡ κοινωνική καταξίωση ἀλλά ἡ ἀνθρωπιά καί ἡ κατανόηση τῶν προβλημάτων τους.

Σέ μία τέτοια διαδικασία ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἐκφράσει μέ τό λόγο της τό πνεῦμα τῆς ἀποδοχῆς καί τῆς καταλλαγῆς. Νά δώσει τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους νά κατανοήσουν τό βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο μήνυμα  τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου μέ μία γλῶσσα ὄχι ξύλινη ἀλλά κατανοητή καί ἐπίκαιρη προκειμένου τό μήνυμα αὐτό  νά προσληφθεῖ ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὥστε μέσα ἀπό αὐτό νά βρίσκει τίς ἀντίστοιχες ἀπαντήσεις στά ὑπαρξιακά του προβλήματα τά ὁποῖα τόν ἀποσχολοῦν καί τόν δοκιμάζουν στήν καθημερινότητά του.

Μόνο μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Ἐκκλησία θά καταφέρει μέ τούς κληρικούς της νά γίνει παράγοντας ἀνθρωπιᾶς καί πολιτισμοῦ στή σύγχρονη ἐποχή καί θά τῆς ἀναγνωρίσουν τόν ρόλο πού τῆς ἀναλογεῖ στή σύγχρονη κοινωνία. Θά πρέπει νά ἀγωνισθεῖ ἡ Ἐκκλησία ὥστε νά νοηματοδοτήσει τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων σέ ἕνα ἐπίπεδο περισσότερο ἀνθρώπινο καί προσωπικό, γιατί μόνο τότε ἡ κοινωνία θά γίνει χῶρος ζωτικός μέ ἐλπίδα πρός τό μέλλον γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.