Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πύλου- Νέστορος και της «Βιώσιμης Πόλης» για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου.Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τροποποίηση του σχεδίου πόλης της Πύλου και οριοθέτηση οικισμών του Δήμου. Το έργο προϋποθέτει μία σειρά από αναλυτικές μελέτες μέχρι και τις τελικές δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.