Από την Τετάρτη παραμένουν χωρίς ρεύμα περιοχές και χωρία της Πυλίας με τους κατοίκους να έχουν αγανακτήσει!