Μέχρι το τέλος του χρόνου οι φορολογούμενοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την πληρωμή των υποχρεώσεων τους.