Σε ισχύ τίθεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών.