Περισσότερα από 126.000 σπίτια στην Ελλάδα ενοικιάζονται με βραχυχρόνια μίσθωση μέσω της πλατφόρμας Airbnb, ενώ όσο αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου φτάνουν τα 6,474.