Για περιβαλλοντικό έγκλημα στη Μαραθόλακκα έκανε λόγο για μια ακόμα φορά ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μαν. Μάκαρης λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «η περιβαλλοντική πληγή που λέγεται Μαραθόλακκα αντί να αποκαθιστάτε… γιγαντώνεται».