Ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά θα δώσει το επίδομα ενοικίου. Τα κριτήρια  που καθορίζουν τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος στέγασης δημοσιεύθηκαν και επίσημα στο ΦΕΚ.