Αυτή η απλή "καλή πράξη" μπορεί να κρύβει κινδύνους για την υγεία.