Λίγα 24ωρα απομένουν μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Όσοι, για τον οποιονδήποτε λόγο, «χάσουν» την προθεσμία, τότε θα κληθούν να καταβάλλουν πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ.