Η φετινή συκοπαραγωγή του νομού μας φαίνεται πως θα είναι αρκετά καλή τόσο σε  ποιότητα όσο και σε ποσότητα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να κάνουν λόγο για 3.000 τόνους παραγωγής.