Ο άνδρας ή η γυναίκα που βιώνουν καταθλιπτικά συναισθήματα…