Βροχή προστίμων αναμένεται σε όσους συνεχίζουν να διατηρούν ανασφάλιστο όχημα. Πλέον οι παραβάτες κινδυνεύουν με αφαίρεση πινακίδων και άδεια κυκλοφορίας για έξι μήνες αλλά και με ποινή φυλάκισης εάν το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα.