Δύο σημαντικά έργα θα ξεκινήσουν στην περιοχή της Βέργας που θα αλλάξουν άρδην την εικόνα της.  Το πρώτο αφορά την κατασκευή του κόμβου στο σημείο «Φωτεινή» και το δεύτερο την κατασκευή πεζοδρομίων στη περιοχή της Βέργας.